სოციალური დახმარება 2021


სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ,
ააიპ ქართველ სომეხთა კავშირის ორგანიზებით ,
თბილისში მკვიდრ 30 ოჯახს საკვები პროდუქტი გადასცა.

altalt
ბეჭდვა