ქართველ სომეხთა კავშირის ახალგაზრდების ვიზიტი ქობულეთში


ქართველ სომეხთა კავშირის ინიციატვით, ახალგაზრდებისთვის განხორციელდა
საზაფხულო 6 დღიანი ბანაკი, შავი ზღვის საკურორტო ზონაში, ქობულეთში
რომელშიაც 15-ან 35 წლამდე 50 მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა.
მოგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში
სისტემატურად ახორციელებს მსგვასი ტიპის აქტივობებს,
საქართველოს სხვადახვა რეგიონებში.


ბეჭდვა